Płatności

Implant płatniczy Walletmor zapewnia nie tylko najwyższy komfort użytkowania, ale również najwyższe standardy bezpieczeństwa, zarówno dla twojego ciała, jak i twoich pieniędzy.


Implant płatniczy Walletmor łączy się z kontem osobistym na platformie iCard, dlatego aby móc korzystać z implantu płatniczego Walletmor, musisz posiadać również konto iCard. iCard posiada status EMI (Instytucja Pieniądza Elektronicznego) i jest zobligowane przestrzegać restrykcyjnych i surowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących środków bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Wszelkie transakcje dokonywane za pomocą implantu Walletmor są tak samo bezpieczne, jak te dokonywane za pomocą kart bankowych. O standardach bezpieczeństwa danych możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

Zastrzeżenie: iCard to niezależna instytucja finansowa, zarejestrowana w Unii Europejskiej, będąca stroną trzecią. Walletmor nie jest powiązany z iCard i nie działa w imieniu iCard.

Po połączeniu implantu płatniczego Walletmor z kontem iCard można go używać do dokonywania płatności za pomocą środków zgromadzonych na koncie iCard. Możesz użyć standardowego przelewu bankowego lub zewnętrznej karty debetowej lub kredytowej, aby zasilić swoje konto iCard. Implanty płatnicze Walletmor działają tak samo jak standardowe urządzenia ubieralne z funkcją płatności zbliżeniowych, a wszystkie transakcje są przetwarzane zgodnie ze standardową procedurą płatności zbliżeniowych, która obejmuje schemat płatności, agenta rozliczeniowego i procesor płatności. Dzięki temu implanty płatnicze Walletmor są akceptowane na całym świecie przez każdy terminal obsługujący płatności zbliżeniowe.

Korzystanie z implantu płatności Walletmor jest w pełni bezpłatne. Nie ma abonamentu ani opłaty za utrzymanie. Za każdym razem, gdy dokonujesz płatności, zostaniesz obciążony jedynie kwotą którą płacisz sprzedawcy. Jak każdy inny instrument płatniczy, implant płatniczy Walletmor wygasa po 3 latach od daty zakupu. Nie można go odnowić ani przeprogramować, jednak można go łatwo wymienić. Daje nam to dużo czasu na opracowanie nowej generacji implantów bez daty wygaśnięcia. Walletmor musi postępować zgodnie z regulaminem iCard, dlatego możemy przyjmować tylko klientów, którzy mogą otworzyć konto iCard. Podstawowym wymogiem, który musisz spełnić, aby korzystać z implantu płatniczego Walletmor jest bycie obywatelem lub stałym rezydentem jednego z tych krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy , Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Litwa, Liechtenstein, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.